Proclaimer

Informatie op deze website
De Bogen Theaterproducties stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de website  juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor de Bogen Theaterproducties de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens als data, beschikbaarheid en prijsinformatie niet kan garanderen. Daarbij kan informatie op deze site voorlopig en onder voorbehoud zijn. Wijzigingen zijn voorbehouden, aan de site kunnen geen rechten ontleend worden.

Functioneren van deze website
De Bogen Theaterproducties stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor de Bogen Theaterproducties een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. De Bogen Theaterproducties vraagt uw begrip hiervoor en wijst u erop dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De Bogen Theaterproducties geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Privacy
De Bogen Theaterproducties respecteert uw privacy en garandeert dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld. Wij hebben uw gegevens nodig om met u contact op te nemen en u te informeren, of om u de nieuwsbrief toe te sturen. Wij stellen uw gegevens niet beschikbaar aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bogen Theaterproducties worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.